AKF Pakistan özerk, siyasi olmayan, kar amacı olmayan ve yüce gönüllü bir kuruluş olarak hareket etmektedir. Kendi özel Ana Sözleşme Muhtırası ve yetkisi altında çalışmaktadır. Pakistan’da veya dünya üzerinde herhangi bir bölgesel, etnik veya siyasi hareket ya da örgütle hiçbir ittifakı yoktur. AKF sadece bu yüce gönüllü çalışmaları ve sistemleri desteklemekten ve arka çıkmaktan memnuniyet duyar. Hiçbir zaman Siyasi beklentiler içerisinde olmamış veya herhangi bir siyasi görüşü benimsemeyip ve savunmamıştır. Parasal desteği ne olursa olsun, yurtiçinde veya yurtdışında bulunan yardım sever ve yardım amaçlı organizasyon ve çalışmaları destekleyip sahip çıkmıştır, özelliklede eğitim amaçlı, tıbbi hizmetler ve diğer belirli yardım yönetimlerini desteklemiştir. AKF dünya üzerindeki bütün insani çalışmaları ve organizasyonları herhangi bir ideolojik, dini, ırk, kabile ve siyasi işbirliği ayrım yapmadan desteklemiştir.