Toplum Hizmetleri
3000 inek kurban
PKR 107 Miliyon Gıda Paketleri
Gıda yardımıyla 137 şehire ulaşıldı

:Geçmiş

Günümüzde insanlar çeşit çeşit sorunlarla karşılaşmakta. Dünya çapında nüfun büyük bir kesimi pahalılık, yoksulluk, cehalet, ve temel ihtiyaçların eksikliği gibi toplumsal ve ekonomik sorunlarla yüzleşmekte.
İnsani Gelişme Endeksi’nden ölçecek olursak Pakistan sağlık, gelir ve eğitim konularında ciddi sorunlarla karşı karşıya. Üzücü bir gerçek şu ki, Pakistan İnsani Gelişme Endeksi’nde 145’inci sırada ve halkın yaklaşık %50’si çok temel sağlık ve eğitim olanaklarından mahrum. HDR raporuna göre nüfusun %11’i daha çok boyutlu fakirliğin acil tehdidi altında ve %27.1’i ise şiddetli yoksulluk koşullarında yaşamaktadır.

:Al-Khidmat’in tepkisi

Al-Khidmat güvenli, sağlıklı ve eğitimli toplum vizyonunu taşımakta. Hizmetinin uzun yıllarında Al-Khidmat, Pakistan’ın toplum sorunlarını belirlemesi ve çözmesiyle tanınmıştır. Al-Khidmat, iyi sağlık, eğitim, bilinç ve Pakistan’ın gelişmesine sorumlu tavır sergileyen uyumlu bir topluluk misiyonunda çalışmaktadır.