163 Hastane ve Muayenehane
240 Tane Ambulans
3,554.011 Yardım edilen insan sayısı Al-Khadmat sağlık Projesi adı altında

:Arkaplan

İşin gerçeği 65 yıl önce bagımsızliğini aldı.Sağlık seytörü pek iyi durumda diyemeyiz ve Pakistan’da hala çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya.GDP nin bize ulaştırdığı araştırma verilerine göre.Pakistan hükümeti sağlık sektörüne cüzi yüzde harcıyor ve bu oran dünya ortalamasının en düşüklerindendir. Pakistan da bebek ölümü oranı oldukça yuksek ve çoğu zatüreden dolayı ve gebelıkte oluşan ishalin verdiği olumsuz durum ve de diğer tedavi edilebilir hastalıklardandır.Pakistan’ın özel sağlık sektörünün önemli bir kısmını (%70)elinde tutuyor. Özel sectör övgüye değer bir iş yaptı, bununla birlikte makul herkes için makul değil.

Pakistan’ın nüfusunun% 75′i yoksulluk sınırının altında yaşıyor, ayrıca özel sağlık sektörünün kentsel alanlarda ve kırsal alanlarda insanlara uygun sağlık tesislerinden yoksundur. Normal şartlarda Nüfusun yüzde 50′den fazlasının jenerik sağlık tesisleri yok, ve yaklaşık yuzde 19 (yüzde 17 olan dünya standartlar dan fazla)yetersiz besleniyor. Beş yas altındaki çocukların da yüzde 30’i yetersiz besleniyor. Hastalık ve ölüm nedenlerinin başında Gastroenteritis, Solunum enfeksiyonları, Hepatit, Konjenital anormallikler, Tüberküloz, Sıtma ve tifo gelmektedir. Pakistan halen toplam nüfusunun taleplerine göre doktorlar, hemşireler ve diğer gerekli eşyaları temini konusunda kıtlık yaşıyor.

Alkhidmat vakıfı, her zaman Pakistan’ın toplumun yoksul ve muhtaç kesime hizmet eder. Görünümündeki tüm bu durumlar göz önünde bulundurularak Al Khidmat vakıfı, kamu sağlık tesislerini geliştirmek için birçok proje başlattı.

Alkhidmat vakıfı belirli bir vizyonu takip ederek sağlığı için bir sağlık programı tasarladı. Bu bağlamda, Alkhidmat’in kurulması Pakistan genelinde birçok hastane ve sağlık merkezlerin oluşturmuştu. Al Khidmat tüm Pakistan genelinde kırsal ve yarı kırsal alanlarda tıbbi kampları kurarak ihtiyaç sahiplerine kapı kapı hızmet götürmeyı hedefler. Bu geçici sağlık kamplarının çoğu da acil tıbbi yardım gereken afet bölgelerine yakın yerlerde konuşlanmış. Tam teşekkürlü ve deneyimli doktorlar aynı zamanda tıp eğitimi alan bazı personelin verdiği hizmetler bu kamplarda hazır olarak beklemekte.