2013’te 500’u olmak üzere toplam 2784 el pompası kurulumu. Şuan ülkenin çeşitli kısımlarında 2784 el pompası çalışır durumdadır.
2013’te 471’i inşa edilmek üzere, çoğu Thar (Sind) ve KPK’te olarak şuan 976 su kyusu işlemektedir.
Ülkenin çeşitli yerlerinde 452 su arıtma tesisi kurulmuştur. Bunların 103’ü 2013’te inşa edildi.
2013’t Al-khidmat’in temiz su hizmetlerinden 9 miliyon kişi yararlanmıştır.
Temiz su
Hayatın gelişmesi ve yetiştirilmesi için kritiktir. Temiz suya ulaşım; ishal, sıtma, trahom, hepatit A & B gibi su bazlı hastalıkların doğuşunu azaltır. Temiz su kaynakları eksikliği hayata tehdit eder, imkanları yok eder ve ve insan onurunu baltalar. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Pakistan’da 63 miliyon kişi temiz suya erişememekte ve her yıl 250.000 çocuk su bazlı hastalıklardan canlarını kaybetmektedirler. Kentsel kenar mahallelerin sakinleri ve kırsal kesimde yaşayanların maddi gücü temiz su kaynaklarına erişime yetmemekte ve yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. Hastalıkları önleme ve masrafı şaşırtıcı 1.3 miliyar ABD dolarına karşılık gelen sağlık harcamalrını azaltma açısından bakıldığında temiz su kaynaklarının topluluk mülkiyetinde bulunulması sosyo ekonomik yarar sağlar.

:Su Hizmetlerimiz
Al-Khidmat Vakfı Pakistan temiz suyu ulaştırma çabalarında etkin olarak katılmakta. Al-Khidmat’ın etkinlikleri, kurak yerlerde yeri delerek el pompalarını kurmak, ulaşılması zor; su sıkıntısı çeken yerlerde su kuyularını kazmak, Şehirlerde su arıtma tesislerini kurmak ve su şemalarıyla köylere su ulaştırmayı içermekte. Al-Khidmat yerin ihtiyaçlarına göre mümkün olabilecek her şeyi yapmaktadır.

:Su Arıtma Tesisleri
Al-Khidmat vakfı, su arıtma tesisleriyle birçok kişiye temiz, güvenli, sağlıklı içme suyu sağlamıştır. Burada amaçi kitlelere temiz, güvenli ve sağlıklı su sağlamak. Japonya Devleti işbirliğiyle Al-Khidmat, Pakistan’ın çeşitli bölgelerinde 14 büyük su arıtma tesisi kurmuştur. 14 büyük su arıtma tesisinin 7’si Sind, 7’si ise Punjab eyaletinde kurulmuştur. Bu tesisler ultrafiltrasyon ve ters osmosis prosesinden yararlanır. Al-Khidmat, Punjabdaki Sheikhupura, Shahpur, Sargodha, Attock, Rahim Yar Khan ve Mandi Bahauddin hapishanelerine de su arıtma tesislerini kurmuştur.
:El Pompaları
Pakistan’da birçok kişi örtüsü olmayan açık su kaynaklarına dayanılar. Kapalı olamayan su kaynağı demek suyun kirlenmesi, ve bunu da hastalıkların yayılmasına sebep olması demektir. Düz ve verimli topraklarda köy ve ev işlerinde el pompaları ideal. Yüzey kaynakları yaygın olduğundan basit bir pompa su ihtiyacını karşılamaya çalışan fakir ailelere yetiyor. Vakumlu el pompalarının kurulması ve bakımı kolay ve ucuz. Bakım, özel parçalar gerekmeksizin köy seviyesinde yapılmaktadır. Pompalar dökme demirden üretilmektedir.

:Su Şemaları
Uzak ve dağlık bölgelerde su dağıtımı hep sıkıntılıdır. Bu duruma çare olması için mekanik olarak bir su deposu oluşturulup istenilen nüfusa kolalıkla yayılabileceği bir yere kuruluyor. Bu şema, kesintisiz taleplerin karşılanabilmesi için yeni su kaynaklarının geliştirilmesini de içermektedir.
Al-Khidmat’a Teşekkürler (Allah Buksh – Islam Kot, Tharparkar Sindh)
Benim adım Allah Bakhsh ve ben ailemle Islamkot, Kukhunhaar’da ulaşım sıkıntısı olan bir köyde yaşıyorum. Su aramak için uzun mesafeler kat’etmemiz gerekiyor. Kuru bir dönemde (3-4 yıl) sıkıntılarımız katlanır: Çocuklarımız hasta olur, beslediğimiz hayvanlar ise cansızlaşır. Hayat, bizim için çok zorlaşır. Devam eden bir kuraklık olduğu için bu yıl da bizim için çok zor. Ama Al-Khidmat vakfı bizi kurtarmaya geldi: köyümüze sağlık kampı kurdular, bize yiyecek getirdiler, ve en önemlisi bizim köyümüze iki tane su kuyusu açtılar. Hem ailelerimiz hem de hayvanlarımız için su sıkıntısına çözüm olduğu için AL-Khidmat’s çok müteşekkiriz. (07-04-2014: Islamkot, Tharparkar, Sind).

:Yardım ve İyiliğinizi uzatın
Bu yıl, Tharparkar agır bir kuraklığa maruz kaldı. 200 küçük çocuk temiz su ve yiyecek eksikliğinden canlarını kaybettiler. Büyük bir sayıda evcil hayvan da yok oldu.Al-Khidmat vakfı That ile birllikte az gelişmiş yerlerde su projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Thar, acilen 300 su projesine ihtiyaç duymakta.